Geoanalitika prodaje

TIBCO Spotfire® geoanalitika je bila uporabljena za analiziranje prodaje po regijah. Večina potrebnih informacij je prikazana na enem ekranu, analitik pa z markiranjem in rudarjenem na karti in grafih izbira preučevane kategorije (naslovna vizualizacija zgoraj). Spotfire® ni imel težav s prikazovanjem agregatov na osnovi velikega števila podatkov, pri čemer so bili v ozadju podatki vedno na nivoju posameznega zapisa, torej neagregirani, saj je bil to zahtevan nivo najbolj podrobnih podatkov.

Izziv

Izziv je bil prikazati večje število produktnih skupin, artiklov in regij zgoščeno, na čim manj prostora (eni ali dveh straneh).  Uporaba običajnih orodij (npr. excelovih tabel) je pomenila analizo z več 100 vrsticami in več 10 stolpci, kar je begalo uporabnike iz odvračalo fokus od blagovnih skupin oz. regij, kjer so nastajala večja odstopanja od pričakovanj.

Rešitve

Rešitve TIBCO Spotfire® uporabimo pri prodajni analitiki zlasti z naslednjimi funkcionalnostmi

  • Obdelava velike količine podatkov na nivoju zapisa (npr. postavke računa).
  • Vizualizacija podatkov na mapah, po regijah ali celo po naslovih.
  • Integracija večjega števila podatkovnih virov v eno analizo in vizualizacijo (lastni prodajni podatki, tržni podatki, podatki veletrgovcev in maloprodaje).

Primeri rešitev s TIBCO Spotfire® orodjem

Spodnji primer prikazuje analiziranje uspešnosti posameznih trgovskih potnikov po regijah. Na mapi so prikazane le tiste regije, ki spadajo pod izbranega potnika (markiran zelen stolpec v grafu zgoraj levo).  V kolikor obstajajo GPS podatki, je možno geoanalitiko izvajati na nivoju hišnega naslova. To je zlasti koristno takrat, ko se tržne aktivnosti ali potrošnja storitev izvaja na posameznih in vnaprej znanih lokacijah (na primer v zavarovalništvu, prodaji na terenu, komunalnih storitvah in podobno).

 

Geoanalitika3