Naredi sam ali kupi

V primeru analize »naredi sam ali kupi« (make or buy) se podjetje odloča ali bo izdelek proizvedlo znotraj podjetja ali pa bo ta izdelek naročilo pri zunanjem dobavitelju. Pri tej odločitvi je pomembno upoštevati tako kvantitativne kot kvalitativne dejavnike. V tem primeru se osredotočamo na kvantitativne dejavnike proizvodnih stroškov in nabavne cene. Odločevalec pa mora presoditi tudi druge dejavnike, kot so zanesljivost dobav, kakovost izdelkov, zasedenost lastnih kapacitet ter drugih virov preden sprejme odločitev. Te dejavnike lahko v odločitev vključi intuitivno, sistematično z vnaprej zastavljeno metodo in kriteriji ali pa jih vključi v kvantitativni model tako, da vsak dejavnik tudi finančno ovrednoti.

Izziv

Odločitev običajno ni črno bela. Dinamika poslovanja in prilagajanje razmeram na tržišču pogosto zahtevata kombinacijo proizvodnje in nakupa izdelka, pri čemer je od tržnih ali drugih razmer odvisno, kateri način bo imel večji delež v določenem trenutku.

Poglejmo primer, kako za kvantitativen del analize učinkovito uporabimo rešitve TIBCO Spotfire®. Z vizualizacijo lahko podatke prikažemo zelo preprosto, odločitev pa nakažemo zelo konkretno. Kljub temu pa je v ozadju pripravljen relativno kompleksen izračun iz številnih virov podatkov. To so zlasti:

  • Proizvodni nalogi
  • Kosovnice
  • Prodajni nalogi
  • Računi in postavke
  • Premiki materialov
  • Dejanski proizvodni časi za proizvodne naloge
  • Nabavni nalogi
  • Pripadajoči šifranti

Med njimi pa je potrebno vzpostaviti ustrezne relacije. Težava pri teh je, da so med glavnimi transakcijskimi tabelami relacije v razmerju mnogo proti mnogo (več prodajnih nalogov je povezano z različnimi računi, podobne so relacije med prodajnimi in proizvodnimi nalogi). Vendar, kjer je volja, se najde tudi pot.

Kako so bile uporabljene rešitve TIBCO Spotfire®

Na sliki spodaj imamo prikazano analizo z glavnimi podatki, ki so pomembni pri odločitvi »naredi sam ali kupi«. Na vizualizaciji levo zgoraj imamo prikazane podatke za standardne stroške in standardne čase. Standardni strošek v primeru »buy« scenarija je nabavna vrednost blaga z odvisnimi stroški. Pri »make« scenariju pa je ta strošek razdeljen na strošek priprave, proizvodnje in materiala. Tem stroškom dodamo želeno maržo/pribitek na lastno ceno in dobimo končno ceno.

Modre črte predstavljajo prodajne cene. To pomeni, da iz vizualizacije neposredno vidimo, katera prodajna cena ne pokriva stroškov ali pa vsaj želenega pribitka. Slednjega lahko s parametrom spreminjamo. Pomembni so tudi stroški priprave, ki so odvisni od proizvodne serije. To lahko vpišemo kot parameter, pri čemer si pomagamo s podatki o dejanskih serijah (vizualizacija spodaj levo). Pogosto se namreč zgodi, da velikost serij močno odstopa od tistih v kosovnicah, s tem pa so stroški priprave na kos podcenjeni ali pa precenjeni.

Vizualizacija desno zgoraj prikazuje enak razrez stroškov vendar v tem primeru po dejanskih proizvodnih časih. Torej hkrati z analizo »naredi sam ali kupi« preverimo tudi ali izdelek delamo v skladu z normativi ali ne. To lahko popolnoma spremeni odločitev, kot če bi upoštevali izključno standardne čase iz kosovnic.

Na vizualizaciji na dnu slike pa so prikazane prodajne cene po kupcih (kupci so skriti). Na ta način lahko v primeru neželenih situacij ukrepamo tudi na prodajni strani z opuščanjem nedonosnih poslov, korekcijo cen in podobno.

(klikni na sliko za povečavo)

MakeOrBuySLO

Kako se izvaja taka analiza vsakodnevno v praksi

V praksi na takih vizualizacijah uporabljamo več podatkov, saj pri analizi ne izbiramo zgolj izdelka ampak lahko upoštevamo samo izbrane delovne naloge. Analiza dejanskih časov in stroškov lahko v povprečnih vrednostih po nalogih skriva velike razlike. Lahko je povprečen strošek izdelka relativno visok zaradi neke izjemne situacije, ki je povečala proizvodni čas serije zgolj v enem primeru. Tak nalog je smiselno izločiti iz analize in to preprosto naredimo v TIBCO Spotfire® orodju. Pa tudi pri standardnih stroških pridemo do situacij, kjer se je proizvodni proces spremenil, s tem pa so spremenili tudi standardni stroški. Pri analizi je smiselno zato upoštevati zadnji veljavni proizvodni postopek, ki definira lastno ceno v bodoče. Podobno pa velja tudi za vse nabavne naloge.

S tako analizo v TIBCO Spotfire® orodju močno skrajšamo čas analiziranja podatkov, ukrepanja in sprejemanja pravih odločitev. Pomembno je, da so podjetja s takimi informacijami oborožena in pripravljena vnaprej, da v dani nepredvidljivi situaciji lahko hitro in kakovostno ukrepajo.