Reklamacije

Reklamacije7

Kern d.o.o.

Hrpelje, Slovenia

5,1 mio EUR (2015)

1969

50

Slovenija, Italija, Srbija, Češka

Kern Logo

 

 

 

 

TIBCO Spotfire® in uporaba OData konektorja omogočata prikaz in analizo podatkov, ki se zapisujejo v SharePoint-u.

Izziv

Vsako podjetje si želi zadovoljne kupce. Če se vedno znova vračajo, je to garancija za rast podjetja in dobička. Zato je spremljanje in reševanje morebitnih reklamacij posebnega pomena. Napaka se lahko zgodi vsakomur. Važno je, da jo znamo hitro in učinkovito rešiti!

Reševanje reklamacij je za vsako podjetje zelo zahtevno in občutljivo vprašanje. Na tem področju je  nujno, da imamo vedno na razpolago sistematičen pregled vseh reklamacij, hkrati pa vpogled v podrobnosti vsake izmed njih. Za učinkovito reševanje je potrebno določiti aktivnosti, odgovorne osebe in roke, izvajanje pa spremljati na dnevnem nivoju. Na ta način bomo lahko vsako reklamacijo razumeli kot priložnost za izboljšave.

Uporabili smo naslednje rešitve

Informacijska podpora reševanju reklamacij zahteva dvoje:

  • sistem za vnos reklamacij,
  • sistem za analitiko reklamacij.

V več primerih smo naleteli na situacijo, da podjetja uporabljajo Sharepoint kot portal za vnos vseh podatkov o reklamacijah. Modulov, ki bi ustrezali specifičnim zahtevam posameznih podjetij na tem področju, osnovni informacijski sistemi običajno nimajo ali pa jih podjetja zaradi kompleksnosti in visoke cene ne implementirajo. Raje se odločajo za SharePoint, ki omogoča hitro implementacijo ter maksimalno prilagodljivost.

Nato pa potrebujejo sistem za analiziranje iz tega podatkovnega vira. V tem primeru lahko uporabimo TIBCO Spotfire® rešitve in njegov OData konektor za prikaz podatkov iz SharePointa.

Primer

Najprej vzpostavimo konekcijo na SharePoint z OData konektorjem.

Reklamacije1

Ko dobimo v analizo podatke iz želenega SharePoint seznama, v TIBCO Spotfire® programu pripravimo analizo reklamacij. Z izbiro barv in velikosti takoj vidimo, pri katerih strankah sta število reklamacij ali njihova vrednost največja. Na primer, velikost pravokotnika predstavlja število reklamacij, barva pa signalizira njihovo vrednost za posamezno stranko.

Reklamacije2

Z izbiro stranke (klik na posamezen pravokotnik)  pridobimo vpogled v posamezne reklamacije za stranko.

Reklamacije3

Bistveno pri tem je, da lahko uporabnik vse informacije in detajle pregleduje v enem okolju. Spotfire® namreč omogoča znotraj svojega okolja tudi pregledovanje spletnih strani. Prikaz določene strani je relativno preprost, saj je temu namenjen klik na ikono »http« Reklamacije8in vnos želenega URL v pogovorno okno. S tem omogočimo uporabniku, da vsebino spletne strani SharePointa pregleduje znotraj okna Spotfire®, zato ni potrebno preklapljati med različnimi programi (npr. Spotfire® in spletni brskalnik), kar zelo olajša delo.

Reklamacije4

V tem primeru pa želimo tudi interakcijo med kliki v Spotfire® vizualizacijah in spletnim naslovom v pogovornem oknu Configure Web Page Panel. To lahko dosežemo z Iron Pyhton skripto, ki kot URL v pogovorno okno za prikaz spletne strani vsili vrednost stolpca Hyperlink iz tabele ReklamacijeInUkrepi za izbrano reklamacijo, ki jo določa marking RekID.

Reklamacije5

Izvajanje te skripte pa dosežemo s preprostim gumbom ali pa zgolj s klikom na vrstico npr. v grafični tabeli, kar nastavimo takole:

Reklamacije6

Tako imamo v Spotfire® okolju analizo reklamacij z vsemi podrobnostmi, ki so jih uporabniki vnesli na SharePoint seznam, vključno s tekstovnimi opisi, ki so pomembni na nivoju posamezne reklamacije, a hkrati manj primeri za splošno analitiko reklamacij.

Reklamacije7