Kaj je SWAAT?

SWAAT je sistem za samodejno spremljanje prisotnosti zaposlenih in njihove učinkovitosti, ki ga je razvilo podjetje Techseria.

SWAAT je učinkovit sistem upravljanja dela med administratorji, nadzorniki in delavci.

2812
Aplikacija delavca

Aplikacija vodje gradbišča

Funkcionalnosti

Upravljanje uporabnikov

 • V sistemu so določene tri vloge s svojimi pooblastili, administrator, nadzornik in delavec, administrator pa je glavni skrbnik.
 • Administrator s svojimi pooblastili upravlja podatke zaposlenih, delovišča, potne stroške, naloge in še mnogo več.

Odpiranje delovišč

 • Kreiramo delovišče in določimo zaposlene, ki bodo na tem delovišču delali.
 • Vnesemo lokacijo delovišča.
 • Določimo časovni okvir dela na delovišču.
 • Naloge za delovišče pripravimo kot predloge in jih uvozimo.
 • Potek dela dnevno spremljamo na grafičnem prikazu.

Spremljanje in vodenje prevoza na delo in ostalih potnih stroškov

 • Sistem prikaže razdalje po zaposlenih, ki jih prevozijo na delo in domov.
 • Sistem prikaže razdalje, ki jih zaposleni opravi za službene namene med delovnim časom.

Izmene

 • Določimo uro začetka in konca izmene.
 • Za posamezno delovišče lahko kreiramo več izmen.
 • Enostavno spreminjamo izmeno zaposlenih.
 • Več izmen za različne zaposlene.

Razporejanje nalog s strani vodje delovišča

 • Nadzornik lahko kadar koli razporedi delavca na drugo delovišče.
 • Na mobilni aplikaciji spremlja opravljena dela.
 • Administrator pa lahko dobi vse podrobnosti na svojem spletnem portalu.

Spremljanje izvajanja opravil

 • Grafični prikaz opravil na nadzorni plošči administratorja.
 • Enostavno spremljanje končanih opravil, opravila v teku in ostalih opravil.
 • Prikaz nujnih opravil.
 • Spremljanje aktivnosti zaposlenih po opravilih.

Upravljanje ekip

 • Kreiranje ekip za delovišča.
 • Vsako delovišče ima svojo ekipo in vodjo, vodje in člani ekipe so povezani med seboj preko pripadnosti ekipi.

Upravljanje opravil

 • Status opravil: seznam vseh opravil z njihovim statusom (v delu, končano…).
 • Vnos opravil.
 • Nujna opravila.
 • Uvoz opravil iz excel predloge.

Izobraževanje uporabnikov

 • Funkcionalnost za izobraževanje je na voljo za vodjo delovišča kot tudi delavce.
 • Administrator lahko kreira knjižnico z izobraževalnimi vsebinami in jo delegira delavcu za namen izobraževanja in uvajanja v delo.

Pomoč & povratne informacije uporabnikov

 • Kot vsak dober sistem omogoča SWAAT izboljšave in sistematično poročanje uporabnikov o njihovi uporabniški izkušnji.
 • Uporabnik lahko preko aplikacije sporoči svoje predloge, pripombe, izboljšave.

Spremljanje kakovosti opravljenega dela

 • V SWAAT smo dodali modul za nadzor kakovosti za spremljanje kakovosti dela zaposlenih in ekip.
 • Nadzornik oz. vodja lahko preveri opravljeno delo in ga oceni.
 • Če je prisoten še naročnik, se lahko samodejno izdela zapisnik o pregledu in podpiše.

Poročila

 • Poročilo o opravljenih opravilih
  • Skupno poročilo za organizacija: prikazuje skupno število ur v obdobju porabljenih za celotno organizacijo.
  • Po deloviščih: porabljene ure po deloviščih.
  • Po uporabnikih: porabljene ure za uporabnika po deloviščih.
 • Poročilo o statusu nujnih opravil.
 • Poročilo o opravljenih pregledih kakovosti.
 • Poročilo o opravljenih izobraževanjih.
 • Poročilo o prisotnosti in času za odmor in malico.
 • Poročilo o odmorih in malicah – podrobni podatki.
 • Poročilo o uspešnosti in izvajanju opravil delavca – odprta in končana opravila.
 • Poročilo o prijavah v sistem.
 • Poročilo o prevozih na/iz dela in službenih poti.

Administratorski spletni portal

Mobilna aplikacija za zaposlene

SWAAT je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku za:

Povežite se z nami

Drugi o nas
V najbolj transformacijskem času človeške zgodovine, kjer se zmaga ali poraz zgodita hitreje kot kdaj koli prej, je poslovanje s pravimi ljudmi postalo odločilen dejavnik. Vrednote, informacijsko in poslovno znanje ljudi v Anseri nam je ponudilo integrativno poslovno rešitev, s katero naša vizija postaja resničnost.
Petra Radović
Izvršni direktor za Finance, Marketing in HR / Teh-Cut d.o.o.
Potrebovali smo najboljše poslovne prakse za odločanje in poročanje v povezavi z vizualizacijo podatkov in dodatnimi informacijami, ki jih lahko preko vizualizacij dobimo. Želeli smo vzpostaviti partnerstvo z družbo, ne zgolj na področju IT-ja, ampak tudi na področju svetovanja. Vse to smo našli pri ljudeh v ANSERI in TIBCOju.
Črtomir Ješelnik
Pričetek uporabe sistema Spotfire in sodelovanje z družbo Ansera je pomemben poslovni moment, saj je družba KERN s tem nadgradila kontrolinške in poročilne sposobnosti, predvsem pa skrajšala čase pridobivanja in analiz poslovnih podatkov. Pomembno je poudariti, da je sistem aplikativen v vseh glavnih procesih družbe KERN in da so ga zaposleni učinkovito sprejeli in ga uvedli v procese v polni funkcionalnosti.
Janez Poje
Direktor / Kern d.o.o.
Želite biti obveščeni o novostih?
Zaupajo nam