TIBCO je konec leta 2016 predstavil novi verziji 7.7 in 7.8, katerih novosti na tem mestu predstavljamo skupaj.

Novosti prinašajo največ izboljšav na področju mobilnih aplikacij, analiziranja preko spletnega brskalnika, priprave podatkov in njihovega upravljanja ter nekatere izboljšave na področju administracije strežnika.

KPI na mobilnih napravah

Sedaj je veliko lažje ustvariti mobilne aplikacije z vsemi vrstami vizualizacij. Možnost nastavitve »najmanjša velikost strani« omogoča vertikalno pomikanje in prikaz ene ali več vizualizacij na majhnem zaslonu. Glede na velikost mobilne naprave sami določimo višino in širino strani.

KPI

Video prikazuje, kako se z uporabo KPI na vizualizaciji z uporabo drsnika poenostavi prikaz analiz in podrobnosti tabel ter grafikonov.

Sparklines

KPI vizualizacija sedaj ponuja tudi sparkline oz. črtni prikaz trenda izbranega kazalnika.

Sparklines

Upravljanje s podatki

Spotfire 7.7 zagotavlja lažjo pripravo podatkov. Dodane so funkcije kot npr. naknadno urejane združenih podatkov iz več tabel (add rows) in upravljanje s temi funkcijami tako preko namiznega programa kot tudi spletnega brskalnika.

Pri dodajanju nove tabele Spotfire samodejno zazna, če vhodni podatki tabele predstavljajo enake podatke kot vir podatkov in priporoča, da se podatki dodajo kot vrstice.  S tem prihranimo ogromno časa, saj ni potrebno več ročno uparjati stolpcev, posebej, če je tabela zelo široka, podatkovni vir pa enak.

Dodajanje vrstic

Dodajanje vrstic2

V primeru, da se vsi stolpci ne ujemajo, jih uporabnik posamezno doda, kot kaže spodnja slika.

Dodajanje vrstic3

Nova tabela ima lahko tudi nove stolpce. Ti se samodejno dodajo v obstoječo tabelo.

Dodajanje stolpci

Kot je prikazano na sliki zgoraj, je mogoče tudi ugotoviti izvor stolpcev (od prvotnih podatkov ali novih podatkov).

Seveda so v shemi vidne tudi dodane vrstice.

Shema vrstice

 

Delo preko spletnega brskalnika

Licenca Spotfire Business Author ima dodane nove možnosti pri ustvarjanju in konfiguriranju kazalnikov, kreiranju večplastnih zemljevidov, barvnih pravil in dodajanju vrstic v podatkovno tabelo.

Izboljšave na področju administracije

Glavna izboljšava pri administriranju so nove možnosti pri pošiljanju e-mail sporočil s priponkami in shranjevanju podatkov v datoteko. Izboljšano je tudi upravljanje s t.i. resource pooli za uporabnike spletne aplikacije kot tudi modula automation services.

API izboljšave

Z novo verzijo je možno dodati custom panels za uporabnike spletne aplikacije.

Lokacijska analiza

Izboljšana sta  ostrina povečave ter dostop do zemljevidov brez internetne povezave.

Dostop do podatkov

Izboljšava konektorja na SQL strežnik – dodana je podpora za SQL Server 2016, Azure SQL in Azure SQL Data Warehouse.

Uporabnik lahko sedaj nastavi maksimalno število vrstic za prikaz v tabeli v primeru t.i. in database dostopa do podatkov. Do sedaj je bil prikaz omejen na 10.000 vrstic.

Lokacijska analitika

Spotfire map chart zdaj podpira VMS različico 1.3.0.

Dodatki za Spotfire

Izmed dodatkov za Spotfire velja omeniti pogosto zahtevo uporabnikov po zaznavanju izrednih dogodkov in pošiljanju avtomatskih sporočil v primeru neželenih odklonov. Več o tem dodatku si lahko preberete na tej strani, video predstavitev tega dodatka pa tukaj.