ValuePlan


Kaj je ValuePlan?

ValuePlan je močno in enostavno orodje za skupno načrtovanje in napovedovanje potreb, kar omogoča racionalnejše upravljanje prodaje, zalog, proizvodnje in ter denarja, ki ga prihranite s poenostavitvijo, modernizacijo in izboljšanjem procesa načrtovanja.
2260

Več o rešitvi ValuePlan

Uporabniški vmesnprint-screenik ValuePlan je  večdimenzionalen in hkrati zelo preprost za končnega uporabnika. Uporabnik lahko načrtuje delo oddelkov, projektov, stroškovnih mestih, izdelkov, kupcev in drugih medsebojno povezanih kategorij znotraj enotnega in preprostega vmesnika. Podatki se lahko vpišejo na katerikoli hierarhični ravni, pri čemer se razdelijo na nižje ravni.

Z ValuePlan so načrti shranjeni v medsebojno povezane baze podatkov, da se zagotovi popolna integriteta podatkov med moduli in ena različica resnice. Podatke se lahko vnaša ali prenaša tudi neposredno iz drugih programov.

ValuePlan se implementira hitro in zahteva minimalno usposabljanje in podporo. ValuePlan lahko sodi v obstoječe BI in druge “Corporate Performance” nadzorne plošče za upravljanje. Preprostost platforme ValuePlan zagotavlja enoten vmesnik za vnos podatkov.

ValuePlan omogoča enostavno načrtovanje in tekoče napovedovanje. Na ta način se proces planiranja pretvori iz enkratnega letnega načrtovanja v močno orodje za upravljanje podjetja.

ValuePlan uporabi zgodovinske podatke iz vaših baz podatkov, ERP, CRM, HRM ali drugih, kar omogoča enostavno primerjavo plana s preteklimi obdobji ali napovedanimi podatki.

ValuePlan lahko tako povežemo neposredno v vaš obstoječi BI in sistem poročanja.

Glavne značilnosti ValuePlana

 • Večdimenzionalni načrtovanje – brez omejitve števila dimenzij ali skupin.
 • Načrtovanje na več ravneh: Uporabnik avtomatsko razdeli podatke na nižje ravni, ki temeljijo na enakem ali relativnem načinu distribucije.
 • Večje število medsebojno povezanih mer.
 • Popolna integracija z drugimi aplikacijami.
 • Popolna integracija z BI / CPM / scorecard aplikacijami.
 • Podpora za več uporabnikov.
 • Podpora skupinam podjetjem z možnostjo konsolidacije.
 • Polno beleženje vseh vnosov in aktivnosti uporabnikov.
 • Zmogljiva administratorska funkcionalnost: Uporabniški dostop, upravljanje poteka dela, podatkov in upravljanje z dimenzijami.
 • Polna podpora za tekoče napovedi.
 • Popolna podpora poteka dela. Workflow je lahko opredeljen glede na grupo, vlogo ali fazo načrtovanja.
 • Dinamična pravila preračunavanja mer.
 • Popolna podpora multi valutnemu poslovanju.
 • Polna podpora različnih jezikov.
 • Prilagodljiv grafični prikaz podatkov.
 • Integrirana Excel komponenta.

Povežite se z nami

  Drugi o nas

  V najbolj transformacijskem času človeške zgodovine, kjer se zmaga ali poraz zgodita hitreje kot kdaj koli prej, je poslovanje s pravimi ljudmi postalo odločilen dejavnik. Vrednote, informacijsko in poslovno znanje ljudi v Anseri nam je ponudilo integrativno poslovno rešitev, s katero naša vizija postaja resničnost.
  Petra Radović
  Izvršni direktor za Finance, Marketing in HR / Teh-Cut d.o.o.
  Potrebovali smo najboljše poslovne prakse za odločanje in poročanje v povezavi z vizualizacijo podatkov in dodatnimi informacijami, ki jih lahko preko vizualizacij dobimo. Želeli smo vzpostaviti partnerstvo z družbo, ne zgolj na področju IT-ja, ampak tudi na področju svetovanja. Vse to smo našli pri ljudeh v ANSERI in TIBCOju.
  Črtomir Ješelnik
  Pričetek uporabe sistema Spotfire in sodelovanje z družbo Ansera je pomemben poslovni moment, saj je družba KERN s tem nadgradila kontrolinške in poročilne sposobnosti, predvsem pa skrajšala čase pridobivanja in analiz poslovnih podatkov. Pomembno je poudariti, da je sistem aplikativen v vseh glavnih procesih družbe KERN in da so ga zaposleni učinkovito sprejeli in ga uvedli v procese v polni funkcionalnosti.
  Janez Poje
  Direktor / Kern d.o.o.

  Želite biti obveščeni o novostih?

  Zaupajo nam